Máy thu hoạch ngô băm cả cây Kemper Champion 3000

Liên hệ
Mã sản phẩm:
Nhà sản xuất: Đang cập nhật
Thu hoạch ngô cho đại gia súc (bò, trâu, ngựa, dê, cừu...). 4 hàng ngô, độ rộng làm việc 3m. Kèm đầu nhặt cỏ (grass pick up 3m). Dùng cho các loại cỏ họ đậu (như stylo, mulato, alfalfa,..).

Thu hoạch ngô cho đại gia súc (bò, trâu, ngựa, dê, cừu...). 4 hàng ngô, độ rộng làm việc 3m. Kèm đầu nhặt cỏ (grass pick up 3m). Dùng cho các loại cỏ họ đậu (như stylo, mulato, alfalfa,..).

Các nội dung Hướng dẫn mua hàng viết ở đây
popup

Số lượng:

Tổng tiền: