Dịch vụ máy nông nghiệp

Năng lực máy móc thiết bị

Máy thu hoạch ngô băm 6 hàng độc lập (Self-Propelled Forage Harvester 6 independent rows) FiatAgri 7725

03 Máy kéo Ford 45-55 HP

Máy cuộn ngô băm Takakita MR810

Máy bọc phim tạo ủ chua Star Farming Machinery TWM1020

Máy cấy Yanmar 5 hàng kèm rải phân bón

Máy làm mạ khay

popup

Số lượng:

Tổng tiền: